ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของคุณวันนี้

คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของคุณจากการโดยสารทางอากาศ การโดยสารทางอากาศ
คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคุณจากการเดินทางโดยรถยนต์และรถไฟ การโดยสารทางบก
คำนวณและลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคุณจากการใช้พลังงาน พลังงาน
คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของคุณจากการขนส่งสินค้า การขนส่งสินค้า
คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของคุณจากการจัดกิจกรรม Events
คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของคุณจากการผลิตของเสียและการใช้กระดาษ ของเสีย
คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของคุณจากการค้างคืนที่โรงแรม การค้างคืน
Purchase tons of CO<sub>2</sub> and offset your emissions 7.3 Tons CO2
Proceed to your cart, select a project and check out 7.3
Cart
ประเภท รายะละเอียด Tons  
Tons of CO2 7.3 tCO2e directly added
7.3
Total 7.3
Commit to 2°C Path What is this?

เลือกโครงการลดก๊าซเรือนกระจก

Currency:
Icon_lfg
GS-webshop
Landfill Gas Capture in China This project uses captured methane emissions from a landfill site for sustainable power generation.

Find more information in our factsheet and video:
Your offsetting cost at 17.18 USD/t with 0% VAT 125.41 USD
Icon_wind
GS-webshop
Wind Farms in Taiwan This project produces clean energy from wind for rural regions and helps diversify Taiwan’s fuel mix.

Find more information in our factsheet:
Your offsetting cost at 17.18 USD/t with 0% VAT 125.41 USD
Icon_hydro
SC-webshop VCS-webshop
Small and Micro Hydro Plants in China This project combines a hundred small dam free hydro plants in Southwest China that provide this rural mountain area with emission free energy.

Find more information in our factsheet and video:
Your offsetting cost at 12.60 USD/t with 0% VAT 91.98 USD
Icon_wwt
VCS-webshop
Wastewater Treatment in Thailand This project captures methane emissions from starch waste water and generates sustainable energy.

Find more information in our factsheet and video:
Your offsetting cost at 10.31 USD/t with 0% VAT 75.26 USD
Icon_geo
VCS-webshop
Geothermal Energy in Indonesia This project uses Indonesia’s rich underground resources to generate emission free energy.

Find more information in our factsheet and video:
Your offsetting cost at 10.31 USD/t with 0% VAT 75.26 USD
Icon_hydro
VCS-webshop
Least-Impact Micro Hydro Plant in Indonesia This project generates emission free energy for the island of Sulawesi – without the need for a retaining dam.

Find more information in our factsheet:
Your offsetting cost at 10.31 USD/t with 0% VAT 75.26 USD