ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของคุณวันนี้

Home

คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของคุณจากการโดยสารทางอากาศ การโดยสารทางอากาศ
คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคุณจากการเดินทางโดยรถยนต์และรถไฟ การโดยสารทางบก
คำนวณและลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคุณจากการใช้พลังงาน พลังงาน
คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของคุณจากการขนส่งสินค้า การขนส่งสินค้า
คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของคุณจากการจัดกิจกรรม Events
คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของคุณจากการผลิตของเสียและการใช้กระดาษ ของเสีย
คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของคุณจากการค้างคืนที่โรงแรม การค้างคืน
Purchase tons of CO<sub>2</sub> and offset your emissions 23.5 Tons CO2
คำนวณ
ชดเชยคาร์บอน
ชำระเงิน
ประกาศนียบัตร
Proceed to your cart, select a project and check out 23.5
Cart
ประเภท CO2 emissions from Tons  
Tons of CO2 23.5 tCO2e directly added
23.5
Total 23.5
Commit to 2°C Path What is this?

เลือกโครงการลดก๊าซเรือนกระจก

Currency:
Icon_lfg
GS-webshop
Landfill Gas Capture in China This project uses captured methane emissions from a landfill site for sustainable power generation.

Find more information in our factsheet and video:
Your offsetting cost at 18.61 USD/t with 0% VAT 437.34 USD
Icon_wind
GS-webshop
Wind Farms in Taiwan This project produces clean energy from wind for rural regions and helps diversify Taiwan’s fuel mix.

Find more information in our factsheet:
Your offsetting cost at 18.61 USD/t with 0% VAT 437.34 USD
Icon_hydro
SC-webshop VCS-webshop
Small and Micro Hydro Plants in China This project combines a hundred small dam free hydro plants in Southwest China that provide this rural mountain area with emission free energy.

Find more information in our factsheet and video:
Your offsetting cost at 13.65 USD/t with 0% VAT 320.78 USD
Icon_wwt
VCS-webshop
Wastewater Treatment in Thailand This project captures methane emissions from starch waste water and generates sustainable energy.

Find more information in our factsheet and video:
Your offsetting cost at 11.17 USD/t with 0% VAT 262.50 USD
Icon_hydro
VCS-webshop
Least-Impact Micro Hydro Plant in Indonesia This project generates emission free energy for the island of Sulawesi – without the need for a retaining dam.

Find more information in our factsheet:
Your offsetting cost at 11.17 USD/t with 0% VAT 262.50 USD