ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของคุณวันนี้

คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของคุณจากการโดยสารทางอากาศ การโดยสารทางอากาศ
คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคุณจากการเดินทางโดยรถยนต์และรถไฟ การโดยสารทางบก
คำนวณและลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคุณจากการใช้พลังงาน พลังงาน
คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของคุณจากการขนส่งสินค้า การขนส่งสินค้า
คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของคุณจากการจัดกิจกรรม Events
คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของคุณจากการผลิตของเสียและการใช้กระดาษ ของเสีย
คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของคุณจากการค้างคืนที่โรงแรม การค้างคืน
Purchase tons of CO<sub>2</sub> and offset your emissions 11.9 Tons CO2
Proceed to your cart, select a project and check out 11.9
Cart
ประเภท รายะละเอียด Tons  
Tons of CO2 11.9 tCO2e directly added
11.9
Total 11.9
Commit to 2°C Path What is this?

เลือกโครงการลดก๊าซเรือนกระจก

Currency:
Icon_lfg
GS-webshop
Landfill Gas Capture in China This project uses captured methane emissions from a landfill site for sustainable power generation.

Find more information in our factsheet and video:
Your offsetting cost at 17.05 USD/t with 0% VAT 202.90 USD
Icon_wind
GS-webshop
Wind Farms in Taiwan This project produces clean energy from wind for rural regions and helps diversify Taiwan’s fuel mix.

Find more information in our factsheet:
Your offsetting cost at 17.05 USD/t with 0% VAT 202.90 USD
Icon_hydro
SC-webshop VCS-webshop
Small and Micro Hydro Plants in China This project combines a hundred small dam free hydro plants in Southwest China that provide this rural mountain area with emission free energy.

Find more information in our factsheet and video:
Your offsetting cost at 12.50 USD/t with 0% VAT 148.75 USD
Icon_wwt
VCS-webshop
Wastewater Treatment in Thailand This project captures methane emissions from starch waste water and generates sustainable energy.

Find more information in our factsheet and video:
Your offsetting cost at 10.23 USD/t with 0% VAT 121.74 USD
Icon_geo
VCS-webshop
Geothermal Energy in Indonesia This project uses Indonesia’s rich underground resources to generate emission free energy.

Find more information in our factsheet and video:
Your offsetting cost at 10.23 USD/t with 0% VAT 121.74 USD