ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของคุณวันนี้

คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของคุณจากการโดยสารทางอากาศ การโดยสารทางอากาศ
คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคุณจากการเดินทางโดยรถยนต์และรถไฟ การโดยสารทางบก
คำนวณและลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคุณจากการใช้พลังงาน พลังงาน
คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของคุณจากการขนส่งสินค้า การขนส่งสินค้า
คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของคุณจากการผลิตของเสียและการใช้กระดาษ ของเสีย
คำนวณและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของคุณจากการค้างคืนที่โรงแรม การค้างคืน
Purchase tons of CO<sub>2</sub> and offset your emissions Tons CO2
Proceed to your cart, select a project and check out
Cart

Welcome to our Carbon Footprint Calculator and Offset Shop

This carbon application is brought to you in cooperation with leading carbon offsets developer South Pole Group. Please start by choosing a category above, and experience real carbon neutrality you can trust.

Offset your carbon footprint with transparent, real emission reductions fitting your needs and preferences:
  • Choose from several high quality offsetting projects (instead of opaque portfolios).
  • Achieve real climate neutrality now with our already verified credits (instead of a promise for future investments).
  • Get a maximum emission reduction per invested capital (instead of paying high intermediary and marketing cost).
  • Receive your detailed footprinting report at no extra cost (instead of just guessing how your footprint has been calculated).
South Pole Group offers proprietary high quality projects only, developed against the strictest international standards, e.g. The Gold Standard, VCS, CCBS. South Pole Group was elected Best Project Developer in Environmental Finance's Voluntary Carbon Markets survey 2011, 2012 & 2013.

Check the detailed facts provided with the specific projects! In addition, and at no extra cost, you get a footprinting report based on your data. You can see an example certificate and an example footprinting report by clicking on the icons:Your information is processed using the latest security technologies, and will not be transferred to third parties (check our Terms and Conditions for details).